Novinky

03.01.2013 15:32
AGEO začalo s distribúciou dotazníka k projektu GEO-DH, ktorého cieľom je analyzovať súčasný stav využívania geotermálnej energie a identifikovať bariéry, ktoré bránia prehĺbeniu tohto využívania. V prípade, že sa zaujímate o danú problematiku, poprosíme Vás o jeho vyplnenie. Dotazník je v slovenskom jazyku a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 10 minút. Vyplnený dotazník nám môžete zaslať na geoenergia@ageo.sk. Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme. GeoDH dotazník Verejne organizacie SVK.doc (1,7 MB)
03.12.2012 14:14
Dňa 11. decembra 2012 o 9:00 sa v Piancastagnaio uskutoční taliansky národný workshop k projektu GEO-DH. Pre viac informácií o projekte navštívte jeho oficiálnu stránku geodh.eu/. Predbežný program workshopu si môžete stiahnuť tu: Italian_Geo-DH_Workshop_program.pdf (1,3 MB).
12.10.2012 15:31
Dňa 11. októbra 2012 prebehol Národný workshop k projektu GEO-DH. Miestom konania pracovného stretnutia boli konferenčné priestory budovy Westend Tower v Bratislave. Pre viac informácií navštívte http://www.ageo.sk/geodh/narodny-workshop/  
06.09.2012 11:55
AGEO si  Vás dovoľuje pozvať dňa 11. októbra 2011 o 9:15 na Národný workshop k projektu GEO-DH. Miestom konania pracovného stretnutia sú konferenčné priestory budovy Westend Tower v Bratislave. Pre viac informácií o projekte navštívte jeho oficiálnu stránku geodh.eu/. Cieľovou skupinou workshopu sú predovšetkým: • predstavitelia štátnej správy a tvorcovia legislatívy • predstavitelia obecných a miestnych orgánov • banky a potenciálni investori • projektanti a dodávatelia komponentov centrálneho vykurovania a chladenia (najmä inžinieri, geológovia, technici a malé a stredné podniky MSP) • subjekty centrálneho vykurovania • vlastníci a nájomcovia veľkých budov • školiace...
23.04.2012 13:41
Projekt GEO-DH, v ktorom Agentúra pre geotermálnu energetiku vystupuje ako aktívny partner, bol dňa 17. apríla 2012 úspešne spustený. V priestoroch združenia EGEC, koordinátora projektu, sa stretli 8 z 10 partnerov vrátane zástupcu združenia AGEO. V rámci kick-off stretnutia projektový úradník zastupujúci Európsku komisiu predstavil ciele a zámer projektu. Pre viac informácií, navštívte oficiálny web projektu na geodh.eu.
24.11.2011 11:17
V júni 2011 bol podaný projekt GEO-DH pre Európsku komisiu (EK) v rámci schémy CIP-IEE (Konkurencieschopnosť a Inovácie - Program Inteligentná energia pre Európu). Na projekte s plným názvom "Podpora geotermálnych systémov centrálneho vykurovania v Európe" sa aktívne zúčastnila Agentúra pre geotermálnu energetiku ako jeden z členov konzorcia. Preto sme radi, že môžeme oznámiť úspešné hodnotenie tohto projektu zo strany EK a jeho odporučenie na financovanie. Projekt s dĺžkou trvania 30 mesiacov začne akonáhle budú rokovania s EK úspešne uzavreté. Viac o tomto projekte sa dozviete na Blogu Geothermania.
04.05.2011 10:39
3. mája 2011 prebehlo v priestoroch Agentúry pre geotermálnu energetiku (AGEO) Valné zhromaždenie technologickej platformy geoEnergia. Zúčastnili sa ho relevantné subjekty, ktoré sa chcú zúčastňovať rozvoja geotermálnej energie na Slovensku. Počas tohto stretnutia bol schválený mechanizmus fungovania a členovia predsedníctva. Prezentovaná bola taktiež štúdia mapujúca geotermálnu energetiku na Slovensku, ktorá sa stane základným prezentačným dokumentom geoEnergie a dohodnutý bol pracovný priestor, v ktorom bude prebiehať výmena informácií a materiálov medzi jednotlivými členmi. Ďalše pracovné stretnutia sa uskutočnia podľa potreby a záujmu. AGEO verí, že členská základňa TP sa bude aj...
21.03.2011 13:16
Po dlhšej dobe nečinnosti na Slovensku sa uskutoční akcia určená na podporu účasti slovenských organizácií v projektoch 7. Rámcového programu (FP7) Sekcia vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu organizuje dňa 8. apríla 2011 Informačný deň k problematike FP7 pre prioritu nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie (NMP). Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Danicu Hudákovú zo Sekcie vedy a techniky (danica.hudakova@minedu.sk).
20.01.2011 15:18
Počínajúc dnešným dňom, Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) ponúka možnosť vstupu do národnej technologickej platformy (TP) geoEnergia. Pozvané sú všetky relevantné organizácie pôsobiace na poli posilnenia postavenia geotermálnej energie na Slovensku. Podmienkou vstupu do TP geoEnergia je vyplnenie registračného formulára na podstránke Členstvo. V nadväznosti na túto registráciu prebehne v priebehu februára ustanovujúce Valné zhromaždenie na ktorom budú zo stanovené mechanizmy a podmienky fungovania technologickej platformy a stanovia sa aktivity na rok 2011. Viac informácií o technologickej platforme geoEnergia sa nachádza na stránke Platforma geoEnergia.
10.11.2010 16:37
Bratislava, 10.11.2010 – Slovensko sa usiluje o zvýšenie podpory produkcie energie z obnoviteľných zdrojov energie. Dôkazom je i vznik národnej geotermálnej technologickej platformy, ktorej činnosť bola dnes zahájená v Bratislave. Jej názov je geoEnergia a bude združovať relevantných hráčov z oblasti geotermálneho sektora v Slovenskej republike. Jej vzniku predchádzal prípravný workshop organizovaný v júni tohto roka taktiež v Bratislave. Ten definoval aj požiadavky novej platformy, ktoré sa zrealizovali práve dnešným stretnutím, ktoré bolo organizované pod záštitou Európskej rady pre geotermálnu energiu (EGEC) a Európskej technologickej platformy RHC. Na zahájení sa...
<< 1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk