Webová prezentácia bola spustená

05.12.2009 12:19

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Pre geotermálnu energetiku je veľmi dôležité dostať sa do povedomia odbornej aj laickej verejnosti tak, aby obrovské celospoločenské výhody tohto obnoviteľného zdroja energie našli čo najširšie uplatnenie.

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk