Stanovisko k novele zákona č.309/2009

22.01.2013 16:14

AGEO zverejnilo svoje stanovisko k novele zákona č.309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

AGEO Stanovisko k novele zakona c.309-2009.pdf (388,7 kB) 

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk