Nové vydanie GEO-DH newslettera

08.04.2013 13:36

S radosťou Vám oznamujeme vydanie aktuálneho čísla GEO-DH newsletttera, ktorý môžete nájsť na oficiálnej stránke projektu.

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk