Nová adresa a sídlo združenia

23.08.2010 15:41

 

S potešením oznamujeme, že združenie Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO sa od 1.8.2010 presťahovala do nových priestorov do budovy Westend na Patrónke v Bratislave. Blízkosť priestorov k Slovenskej akadémii vied a Slovenskej technickej univerzite nám poskytuje efektívnejšie podmienky pre spoluprácu. Nové priestory odzrkadľujú novú kvalitu pre ďalší rast združenia a jeho členov, združenie tým získalo potenciál ďalšieho rozvoja. Nové kontakty sú uvedené tu na stránke združenia.

Novinky

24.11.2014 10:47
Internetový portál energia.sk pripravil krátku video reportáž zo Záverečného workshopu k projektu GeoDH, ktorú je možné si pozrieť kliknutím na tento odkaz: http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/slovensko-nevyuziva-potencial-geotermalne-energie/14932/
18.11.2014 15:21
Dňa 12.11.2014 sa uskutočnil záverečný workshop k projektu GEO-DH, ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov. Prezentácie z podujatia je možné stiahnuť kliknutím na nasledovné odkazy: Manual na pouzivanie online web-mapy - M. Plichta.pdf (3525800) Podpora geotermalnej energie - J. Novák.pdf...
15.10.2014 10:59
AGEO si Vás dovoľuje pozvať dňa 12. novembra 2014 o 9:00 na Záverečný workshop projektu GEO-DH. Miestom konania pracovného stretnutia budú konferenčné priestory na 1. poschodí budovy Westend Tower, Dúbravská cesta 2, Bratislava. Pre viac informácií o projekte navštívte jeho oficiálnu...
07.08.2014 11:41
V dňoch 22. a 23. 9. sa bude v Brusseli konať Európska konferencia o centrálnom zásobovaní teplom z geotermálnych zdrojov pod projektom GeoDH. Hlavným cieľom konferencie je informovať o perspektívach a potenciáli centrálneho zásobovania teplom z geotermálnych zdrojov v Európe, ako aj...
04.04.2014 18:02
Dňa 3. apríla 2014 o 13:00 sa uskutočnil Workshop k potenciálu vykurovania z geotermálnych zdrojov s účasťou samospráv. Všetkým účastníkom sa týmto chceme poďakovať za účasť. Prezentácie zo stretnutia je možné stiahnuť tu: AGEO: Workshop 3-4-2014.pdf MH SR: Podpora geotermálnej...
28.03.2014 13:11
Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) si Vás dovoľuje pozvať na: Workshop k potenciálu vykurovania z geotermálnych zdrojov s účasťou samospráv Program stretnutia: Potenciál vykurovania z geotermálnych zdrojov (AGEO) Praktické príklady využívania geotermálneho vykurovania...
05.03.2014 11:33
V rámci projektu GEO-DH došlo k zverejneniu interaktívnej mapky zameranej na potenciál centrálneho zásobovania teplom z geotermálnych zdrojov. Mapka je k dispozícii na adrese http://loczy.mfgi.hu/flexviewer/geo_DH/.
05.11.2013 16:38
Agentúra pre geotermálnu energetiku vám dáva do pozornosti prezentačné podujatie Týždňa vedy a techniky 2013, ktoré sa bude konať v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Jeho súčasťou je aj prezentácia Veda netradične – interaktívne vedecké...
08.04.2013 13:36
S radosťou Vám oznamujeme vydanie aktuálneho čísla GEO-DH newsletttera, ktorý môžete nájsť na oficiálnej stránke projektu.
22.01.2013 16:14
AGEO zverejnilo svoje stanovisko k novele zákona č.309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: AGEO Stanovisko k novele zakona c.309-2009.pdf (388,7 kB) 
1 | 2 | 3 >>

Novinky

24.11.2014 10:47
Internetový portál energia.sk pripravil krátku video reportáž zo Záverečného workshopu k projektu GeoDH, ktorú je možné si pozrieť kliknutím na tento odkaz: http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/slovensko-nevyuziva-potencial-geotermalne-energie/14932/
18.11.2014 15:21
Dňa 12.11.2014 sa uskutočnil záverečný workshop k projektu GEO-DH, ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov. Prezentácie z podujatia je možné stiahnuť kliknutím na nasledovné odkazy: Manual na pouzivanie online web-mapy - M. Plichta.pdf (3525800) Podpora geotermalnej energie - J. Novák.pdf...
15.10.2014 10:59
AGEO si Vás dovoľuje pozvať dňa 12. novembra 2014 o 9:00 na Záverečný workshop projektu GEO-DH. Miestom konania pracovného stretnutia budú konferenčné priestory na 1. poschodí budovy Westend Tower, Dúbravská cesta 2, Bratislava. Pre viac informácií o projekte navštívte jeho oficiálnu...
07.08.2014 11:41
V dňoch 22. a 23. 9. sa bude v Brusseli konať Európska konferencia o centrálnom zásobovaní teplom z geotermálnych zdrojov pod projektom GeoDH. Hlavným cieľom konferencie je informovať o perspektívach a potenciáli centrálneho zásobovania teplom z geotermálnych zdrojov v Európe, ako aj...
04.04.2014 18:02
Dňa 3. apríla 2014 o 13:00 sa uskutočnil Workshop k potenciálu vykurovania z geotermálnych zdrojov s účasťou samospráv. Všetkým účastníkom sa týmto chceme poďakovať za účasť. Prezentácie zo stretnutia je možné stiahnuť tu: AGEO: Workshop 3-4-2014.pdf MH SR: Podpora geotermálnej...
28.03.2014 13:11
Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) si Vás dovoľuje pozvať na: Workshop k potenciálu vykurovania z geotermálnych zdrojov s účasťou samospráv Program stretnutia: Potenciál vykurovania z geotermálnych zdrojov (AGEO) Praktické príklady využívania geotermálneho vykurovania...
05.03.2014 11:33
V rámci projektu GEO-DH došlo k zverejneniu interaktívnej mapky zameranej na potenciál centrálneho zásobovania teplom z geotermálnych zdrojov. Mapka je k dispozícii na adrese http://loczy.mfgi.hu/flexviewer/geo_DH/.
05.11.2013 16:38
Agentúra pre geotermálnu energetiku vám dáva do pozornosti prezentačné podujatie Týždňa vedy a techniky 2013, ktoré sa bude konať v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Jeho súčasťou je aj prezentácia Veda netradične – interaktívne vedecké...
08.04.2013 13:36
S radosťou Vám oznamujeme vydanie aktuálneho čísla GEO-DH newsletttera, ktorý môžete nájsť na oficiálnej stránke projektu.
22.01.2013 16:14
AGEO zverejnilo svoje stanovisko k novele zákona č.309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: AGEO Stanovisko k novele zakona c.309-2009.pdf (388,7 kB) 
1 | 2 | 3 >>

Poslanie

24.05.2010 03:52
Poslanie a ciele organizácie Združenie je v štádiu rastu a jeho zakladajúcimi členmi sú organizácie pôsobiace na poli výskumu a vývoja v oblasti geotermálnych technológií Geothermal Anywhere, s.r.o., Bratislava a združenie CELIM SLOVAKIA, Trnava. Okrem vytvárania platformy pre...

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk