AGEO členom Európskej technologickej platformy ETP-RHC

10.05.2010 10:03

Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO sa stala plnoprávnym členom Európskej technologickej platformy European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (ETP-RHC). Naše aktivity budú prioritne v rámci sekcie Geothermal Technology Panel, ktorej pracovné skupiny Deep geothermal a Non technical issues sú pre AGEO prioritné.

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk