Kalendár akcií

03.11.2010 13:14
V súvislosti so zahájením slovenskej geotermálnej platformy geoEnergia organizujeme pracovný workshop zástupcov výskumu, vývoja, priemyslu a štátnej správy, kde bude odprezentovaný spoločný koncept štruktúry, cieľov a prínosov novovznikajúcej platformy. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať...

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk