Archív článkov

03.11.2010 13:14
V súvislosti so zahájením slovenskej geotermálnej platformy geoEnergia organizujeme pracovný workshop zástupcov výskumu, vývoja, priemyslu a štátnej správy, kde bude odprezentovaný spoločný koncept štruktúry, cieľov a prínosov novovznikajúcej platformy. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať...
29.10.2010 17:25
  Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) pripravuje Zahájenie činnosti technologickej platformy geoEnergia. Medzi pozvanými hosťami sú osobnosti z výskumnej, súkromnej a štátnej sféry. Jednotlivé príspevky budú monitorovať minulé a súčasné aktivity v rámci výskumu, vývoja a využívania...
23.08.2010 15:41
  S potešením oznamujeme, že združenie Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO sa od 1.8.2010 presťahovala do nových priestorov do budovy Westend na Patrónke v Bratislave. Blízkosť priestorov k Slovenskej akadémii vied a Slovenskej technickej univerzite nám poskytuje efektívnejšie podmienky...
24.06.2010 14:32
Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) úspešne zorganizovala 24.6.2010 Pracovné stretnutie k vytvoreniu národnej technologickej platformy geoEnergia. Jednotlivé príspevky monitorovali minulé a súčasné aktivity v rámci využívania geotermálnej energie, ale najmä sa zamerali na jej budúcnosť a...
24.05.2010 03:52
Poslanie a ciele organizácie Združenie je v štádiu rastu a jeho zakladajúcimi členmi sú organizácie pôsobiace na poli výskumu a vývoja v oblasti geotermálnych technológií Geothermal Anywhere, s.r.o., Bratislava a združenie CELIM SLOVAKIA, Trnava. Okrem vytvárania platformy pre...
20.05.2010 15:30
  V súvislosti s prípravou slovenskej geotermálnej platformy geoEnergia organizujeme pracovný workshop zástupcov výskumu, vývoja, priemyslu a štátnej správy, kde bude odprezentovaný spoločný koncept štruktúry, cieľov a prínosov novovznikajúcej platformy. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať...
10.05.2010 10:03
Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO sa stala plnoprávnym členom Európskej technologickej platformy European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (ETP-RHC). Naše aktivity budú prioritne v rámci sekcie Geothermal Technology Panel, ktorej pracovné skupiny Deep...
05.12.2009 12:19
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Pre geotermálnu energetiku je veľmi dôležité dostať sa do povedomia odbornej aj laickej verejnosti tak, aby obrovské celospoločenské výhody tohto obnoviteľného zdroja energie našli čo najširšie uplatnenie.
Záznamy: 21 - 28 zo 28
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk